Architects Micromega

  • Location Xilokastro, Greece

  • Project Team Alexandros Zomas, Mara Papavasileiou, Anastasia Drougka, Dimitris Papageorgiou, Fereniki Fotopoulou, Ioanna Alexiou

  • Client Municipality of Xilokastro

  • Project Year 2019

  • Status:  Architectural Competition for the Urban design of the center of the city of Xilokastro,

    • 2nd prize